دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در فرودین ماه 1401

دوره گل فروشی فروردین

چهارشنبه 31 فروردین ، پنجشنبه 1 اردیبهشت ، جمعه 2 اردیبهشت

مدرس دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی

دوره جامع گل آرایی

شنبه 27 فروردین الی 2 اردیبهشت

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در اردیبهشت ماه 1401

دوره جامع گل آرایی اردیبهشت 1401

10 اردیبهشت الی 16 اردیبهشت ( شنبه الی جمعه )

مدرس : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات اردیبهشت 1401

28 الی 30 اردیبهشت ( چهارشنبه الی جمعه )

مدرس : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی  آموزشگاه بوی گل در خرداد ماه 1401

دوره جامع گل آرایی خرداد ماه

از 14 خرداد الی 20 خرداد ماه ( دوره جامع گل آرایی )

مدرس : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

 


دوره های آموزشی بوی گل در تیر ماه 1401

دوره گل فروشی تیر ماه

چهارشنبه 1 تیرماه ، پنجشنبه 2 تیر ماه و جمعه 3 تیر ماه

مدرسین دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات تیر ماه

چهارشنبه 29 تیر ، پنجشنبه 30 تیر ، جمعه 31 تیر ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی  آموزشگاه بوی گل در مرداد 1401

دوره جامع گل آرایی مرداد ماه

8 الی 14 مرداد ماه  ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره گل فروشی مرداد ماه

چهارشنبه 29 شهریور ماه ، پنجشنبه 30 شهریور ماه ، جمعه 31 شهریور ماه

مدرس دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در شهریور 1401

دوره جامع گل آرایی شهریور ماه

12 الی 18 شهریور ماه  ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات شهریور ماه

چهارشنبه 29 مهر ماه ، پنجشنبه 28 مهر ماه ، جمعه 29 مهر ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در مهر 1401

دوره جامع گل آرایی مهر ماه

2 الی 8 مهر ماه  ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره گل  فروشی مهر ماه

چهارشنبه 27 مهر ماه ، پنجشنبه 28 مهر ماه ، جمعه 29 مهر ماه

مدرس دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در آبان 1401

دوره جامع گل آرایی آبان ماه 1401

7 الی 13 آبان ماه  ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات آبان ماه 1401

چهارشنبه 25 ابان ماه ، پنجشنبه 26 ابان ماه ، جمعه 27 ابان ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در آذر 1401

دوره جامع گل آرایی آذر ماه 1401

12 الی 18 آذر ماه  ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره گل  فروشی آذر ماه 1401

چهارشنبه 23 آذر ماه ، پنجشنبه 24 آذر ماه ، جمعه 25 آذر ماه

مدرس دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در دی 1401

دوره جامه گل آرایی دی ماه 1401

24 الی 30 دی ماه ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات دی ماه 1401

چهارشنبه  14 دی ماه و پنجشنبه 15 دی ماه و جمعه 16 دی ماه


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در بهمن 1401

دوره جامع گل آرایی بهمن 1401

8 الی 14 دی ماه ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره گل  فروشی بهمن ماه 1401

چهارشنبه 19 دی ماه ، پنجشنبه 20 دی ماه ، جمعه 21 دی ماه

مدرس دوره : آقای میثم غریبی و آقای آرمان سفیدی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در اسفند 1401

دوره جامع گل آرایی اسفند 1401

6 الی 12 اسفند ماه ( شنبه الی جمعه )

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

دوره تشریفات اسفند 1401

چهارشنبه 17 اسفند ماه ، پنجشنبه 18 اسفند ماه ، جمعه 19 اسفند ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا و آقای آرمان سفیدی

 

0/5 (0 نظر)