دوره گل فروشی دی ماه 99

دوره گل فروشی دی 99 بوی گل در تاریخ 15 و 16 و 17 دی با تدریس مدرسین بوی گل برگزار شد . در این دوره هنرجویان آیتم های گل تک شاخه ، دسته گل ، دسته گل عروس ، سبد گل ، پایه گل ، ماشین عروس و دسته گل سازه را فرا گرفتند . تمامی نمونه کار هنرجویان در تصاویر گذاشته شده قابل مشاهده است و شما می توانید نسبت به دیدن این نمونه کار ها اقدام کنید .JTNDdGFibGUlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlM0N0Ym9keSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDklODclMjAlM0ElM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFJURBJUFGJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JURCJThDJTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDglQUElRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQUUlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDklODclM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFMTUlMjAlRDklODglMjAxNiUyMCVEOSU4OCUyMDE3JTIwJUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg3JTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDklODUlRDglQUYlRDglQjElRDglQjMlM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRnRib2R5JTNFJTBBJTNDJTJGdGFibGUlM0U=

0/5 (0 نظر)